Împreună pentru sănătatea dumneavoastră

Credo Spiritual

Ca medic creştin, împărtăşesc următoarele convingeri legate de viaţa spirituală:

 • Sfintele Scripturi – Biblia – aşa cum au fost date în original de Dumnezeu, sunt inspirate de Dumnezeu, infailibile şi demne de toată încrederea şi reprezintă autoritatea supremă în toate problemele de credinţă şi conduită.
 • Există un singur Dumnezeu, în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Cred în divinitatea Domnului nostru Isus Hristos, în naşterea Lui din Fecioară, în viaţa Lui umană fără păcat, în moartea Lui înlocuitoare şi ispăşitoare, în învierea Lui în trup, în înălţarea Lui la cer, în lucrarea Lui mijlocitoare şi în reîntoarcerea Lui în putere şi glorie.
 • Omul este pierdut datorită faptului că, prin neascultare, a ieşit de sub autoritatea Lui Dumnezeu şi este chemat să se reîntoarcă la Dumnezeu prin pocăinţă şi credinţă în jertfa Domnului Isus Hristos. El poate fi mântuit numai prin credinţa în sângele vărsat al Domnului Isus Hristos.
 • Pentru mântuirea omului păcătos şi pierdut, naşterea din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt este absolut necesară. Duhul Sfânt, care locuieşte în cel credincios, îl ajută pe acesta să trăiască o viaţă sfântă, să-L mărturisească pe Domnul Isus şi să lucreze pentru El.
 • Biserica Universală, care este trupul lui Hristos, este formată din toţi cei mântuiţi din toate timpurile şi toate locurile de pe pământ şi din cer. Pe pământ, Biserica – adunarea locală – este expresia vizibilă a Trupului lui Hristos. Ea are menirea de a-l proslăvi pe Dumnezeu, de a zidi sufleteşte pe credincioşi şi de a vesti Evanghelia.

Credo Profesional

Ca medic creştin, împărtăşesc următoarele convingeri legate de viaţa profesională:

 • Medicul creştin este dator să-şi dedice viaţa şi profesia în serviciul umanităţii, prin slujirea aproapelui său.
 • Medicul creştin va respecta prin recunoştinţă pe maeştrii ştiinţei medicale care l-au format şi îşi va exerecita profesia cu cunoştinţă şi demnitate profesională moral-creştină.
 • Medicul creştin va privi sănătatea bolnavului drept principala sa grijă, adăugând medicamentului şi sfătuirea din Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Medicul creştin nu va îngădui ca diverse considerente de sex, naţionalitate, religie, rasă, apartenenţă politică sau poziţie socială să se interpună între datoria lui şi aproapele suferind.
 • Medicul creştin va fi un deplin păstrător al secretelor profesionale ce îi vor fi încredinţate şi va susţine cu onoare nobilele tradiţii ale profesiei medicale, colegii de profesie considerându-i ca pe nişte fraţi.
 • Medicul creştin va dovedi un respect absolut faţă de viaţa omenească, de la concepţie şi până la moarte, iar alături de asistenţa medicală va respecta şi solicitarea asistenţei spirituale de către pacientul suferind sau de către membrii aparţinători pentru cel bolnav.
 • Medicul creştin nu va folosi şi nu va permite folosirea cunoştinţelor sale profesionale împotriva legilor umanităţii sau a demnităţii omului, nici măcar sub influenţa vreunei ameninţări.